среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie sztachetki z Winylu na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie zada pozwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu do starostwa powiatowego prócz kilku wypadków.

Konstrukcja sztachetki PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu do starostwa powiatowego wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Balaski z plastiku na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie przekraczające poziomu 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma graniczącymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń blisko dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plotki PCV na plot i furtę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia winno określać gatunek ogrodzenia, metodę zrealizowania jego montażu i proponowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych oraz jeżeli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do budowy balustrady z plastyku na ogrodzenie i furtę ze sztachetek potrzebne są uzupełniające uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie wcześniej protestu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy planowane ogrodzenie z plastiku na plot i bramkę sztachetowa jest niezgodne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W sytuacji jak proponowane ploty plastikowe na plot i furtę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zapoczątkowania robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku chęci zbudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий